మీ మాటల శక్తి మీకు తెలుసా?

21 July

Home | Miracles | మీ మాటల శక్తి మీకు తెలుసా?

బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది, “ఒకని నోటి ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయముచేత వాడు తృప్తిపొందును.”  సామెతలు 18:20

కాబట్టి, విషయాలను మన నోటి ద్వారా ప్రకటించడం, ముఖ్యంగా వాటిని క్రమం తప్పకుండా పునరావృతం చేయడం ద్వారా, వాటిని మరింత నమ్మమని ప్రోత్సహిస్తుంది. మరియు విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు, అవి జరుగుతాయి … అవి నెరవేరుతాయి!

మీ గురించి సానుకూల విషయాలను ప్రకటించడానికి ఈ రోజు మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను,

బిగ్గరగా మరియు విశ్వాసంతో మీరే చెప్పండి… “నాకు గొప్ప విలువ ఉంది. యేసు తన ప్రాణాన్ని నాకోసం ఇచ్చాడు. నేను విలువైనవాడిని. నాకు  క్రీస్తు ద్వారా వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము! నేను దేవుని బిడ్డను, నా పరలోకపు తండ్రి నన్ను రక్షిస్తున్నాడు. దేవుడు నాతో ఉన్నందున నాకు భయపడనవసరం లేదు! ”

దేవుని వాక్యము నుండి ఈ సత్యాలను ప్రకటించడం మన ఆలోచనల ధోరణిని మరియు మన జీవితాలను తిప్పికొట్టగలదు.దేవుని వాక్యాన్ని ఉపయోగించి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి వెనుకాడకూడదు.

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment