మీరు ప్రార్థనలో నిజాయితీగా ఉండగలరా?

6 Apr

Home | Miracles | మీరు ప్రార్థనలో నిజాయితీగా ఉండగలరా?

భగవంతుడిని కించపరచకుండా మన ప్రార్థనలు కాపలా కావా, లేదా మన నిజమైన భావాలను వ్యక్తపరచటానికి స్వేచ్ఛగా ఉండాలా?

ఇది అంత శక్తివంతమైన ప్రశ్న ఎందుకంటే మనందరిలో లోతుగా, దేవుని పట్ల గౌరవం మరియు పవిత్ర భయం ఉంది. కనీసం ఇది నేను నమ్ముతున్నాను.

మీరు ఏమనుకుంటున్నారు?

నేను దేవునితో కాపలా కాసే ధోరణితో నిజంగా కష్టపడ్డాను. నేను అతని ఆమోదం పొందాలనుకున్నందున నా ముదురు భావోద్వేగాలు మరియు ఆలోచనలను నేను వెనక్కి తీసుకున్నాను. నేను ఈ ధోరణిని నా తండ్రితో ఉన్న సంబంధం నుండి బదిలీ చేశాను. చిన్నతనంలో, నా తండ్రిని ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి నేను మంచి ప్రదర్శన చేయవలసి ఉందని నేను భావించాను.

అపొస్తలుడైన పౌలు 1 కొరింథీయులకు 13:11 లో ఇలా అంటాడు, “నేను పిల్లవాడనై యున్నప్పుడు పిల్లవానివలె మాటలాడితిని, పిల్లవానివలె తలంచితిని, పిల్లవానివలె యోచించితిని. ఇప్పుడు పెద్దవాడనై పిల్లవాని చేష్టలు మానివేసితిని.”

పూర్తిగా నిజాయితీ లేని తప్పుడు, ధర్మబద్ధమైన ప్రార్థనలను నేను అర్పించవలసి ఉందని అనుకోవడం అవివేకమే ..ఈ విధంగా దేవుడు నా తండ్రిలాంటివాడని అనుకోవడం నా  పిల్లతనం. .

దేవుడు నిన్ను మరియు నన్ను బేషరతుగా ప్రేమిస్తాడు. ప్రార్థనలో మనం ఆయనకు ప్రతిదీ చెప్పగలం ఎందుకంటే ఆయన మనకు ఇప్పటికే తెలుసు, మరియు ఆయన ఇంకా మనల్ని ప్రేమిస్తాడు.

దావీదు రాజు కీర్తనలు దీనిని నిష్కపటంగా వివరిస్తాయి. దావీదు రాజు తన శత్రువులను శిక్షించి తిరిగి చెల్లించమని దేవుడిని కోరాడు. అతను తన పాపాలను బహిరంగ పాటలో ఒప్పుకున్నాడు మరియు తన గత వైఫల్యాలకు సంబంధించి తన అవమానాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. దేవుని బేషరతు ప్రేమను దావీదు అర్థం చేసుకున్నాడు.

మనందరికీ వ్యక్తీకరించడానికి సురక్షితమైన స్థలం కావాలి. మీరు ప్రార్థనలో ఈ స్థలాన్ని కనుగొంటున్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను.దేవుడు మనల్ని తీర్పు తీర్చడు లేదా నిజాయితీగా ఉన్నందుకు  మనల్నిఖండించడు.ఆయన నమ్మదగినవాడు.

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment