Sign up and I would be happy to send you my encouragement email called “A Miracle Every Day” each morning!

Eric-WHITE-handtekening-transparant
* indicates required
    *

Home | A Miracle Every Day

GOD DESIRES TO TRANSFORM YOUR LIFE, ONE DAY AT A TIME

బైబిలు జీవముగల  దేవుని గురించి మాట్లాడే అద్భుతాలతో నిండి ఉందిఆయన అసాధ్యాన్ని సాధ్యం చేసే దేవుడుఆయనసమస్తము మేలు కొరకు సమకూర్చునుఆయన నిన్ను ఆశీర్వదించాలని కోరుకున్నాడు! " రోజు  కో అద్భుతం “

మీ విశ్వాసం అభివృద్ధి మరియు దేవుని ఉనికిని మరియు శక్తి అనుభవించడానికి సహాయం చేస్తుంది!

దేవుని వాక్యం ప్రకటించండి

మిత్రమా, మీకు వ్యతిరేకంగా ఒక పర్వతం ఉందా? ఇబ్బందులు, సమస్యలు, విరిగిన సంబంధాలు, విచారం, ఒంటరితనం, అనారోగ్యం… ఈ రోజు, యేసు మాటల ప్రకారం,…

మీ అంతర్గత సంభాషణ ఏమిటి?

“నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది. నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” కీర్తనలు 94:18-19 మనమందరం  చాల సార్లు మనతోనే, మనలో మనం  మాట్లాడుకుంటాం. మీ సంగతి ఏమిటి? మీ అంతర్గత సంభాషణ…

వాక్యం పై ధ్యానించడం అంటే ఏమిటి?

విజయంతో నడవడానికి మీకు సహాయపడటానికి నేను నేర్చుకున్న కొన్ని సూత్రాలను పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను, ప్రత్యేకించి, మనము మహమ్మారి  కరోనావైరస్ను అధిగమించి, పునరుద్ధరణ సమయాల్లోకి వెళ్తాము.  మనము దేవుని వాక్యాన్ని ఎలా ధ్యానించాలో మరియు మీ జీవితంలో దేవుడు చెప్పేదాన్ని మీరు ఎలా శక్తివంతంగా ప్రకటించవచ్చో చర్చిస్తాము. మీరు గొప్ప విజయాలు చూస్తారని నేను మీతో నమ్ముతున్నాను. “దుష్టుల ఆలోచనచొప్పున నడువకపాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదైఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టువలెనుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును.”  కీర్తనలు 1:1-3 వాక్యాన్ని ధ్యానించడం అంటే ఏమిటి? ఇది దేవుడు తన ఆలోచనలను మీ హృదయంలో చెక్కడానికి అనుమతించడం.…

దేవుని వాక్యం ప్రకటించండి

మిత్రమా, మీకు వ్యతిరేకంగా ఒక పర్వతం ఉందా? ఇబ్బందులు,…

మీ అంతర్గత సంభాషణ ఏమిటి?

“నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది. నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.”…

వాక్యం పై ధ్యానించడం అంటే ఏమిటి?

విజయంతో నడవడానికి మీకు సహాయపడటానికి నేను నేర్చుకున్న కొన్ని సూత్రాలను పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను, ప్రత్యేకించి, మనము మహమ్మారి  కరోనావైరస్ను అధిగమించి, పునరుద్ధరణ సమయాల్లోకి వెళ్తాము….

సాక్ష్యాలు

"రోజు కో అద్భుతం" ఎమైల్స్ సబ్స్క్రయిబ్చె సినప్పట్నుంచి నన్ను నేను అవాంఛనీయవాడని అనుకోవడం లేదు. ఇప్పుడు నేను దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నడని, నన్ను ఆయన చేతిలో ఏకైక పాత్ర అని ప్రకటిస్తున్నాను. నా జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది!

"రోజు కో అద్భుతం" చదవటం ఎడారిలో నీళ్లు లాంటిది.... నా జీవితం లోతుగా మార్చబడింది.

ఎవరికైనా తెలియకుండా ఒంటరిగా మరియు ఖాళీగా భావించిన ఒక క్రైస్తవుడిగా నేను ఉన్నాను, కానీ "రోజు కో అద్భుతం" ప్రతి రోజు చదివినప్పటినుండి, నా జీవితం చాలా మారింది. నేను ఆనందముతో నిండి ఉన్నాను ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను బేషరతుగా ప్రేమిస్తున్నాడని నాకు తెలుసు. నేను అసమర్థుడను అని నేను భావించటంలేదు ఎందుకంటే దేవుడు సమర్థులను ఎన్నుకోడు.... కాని ఆయన ఎన్నుకున్నవారిని అర్హతులుగా చేస్తాడు.

పరిచయం

ఎరిక్ సెలెరిఎర్ Paris లో పని చేసే ఒక సంఘ కాపరి, ఆవిష్కరనకర్త, ఇంటెర్నెట్ సువార్తీకులు. ఈయన "రోజుకో అధ్భుతం" అనే ఈ వ్యాఖ్యలకి రచయిత. ఇంటెర్నెట్ సువార్తని స్థాపించిన ఒకరైన ఈయన, ప్రపంచం లొనే పెధ్ధ ఇంటెర్నెట్ సువార్త మరియు శిక్షనా కూడికను స్థాపించారు. ప్రస్తుతం 33 భాషలలో, 60 క్రైస్తవ సంస్థలతో Jesus.net పని చేస్తుంది. ఇంగ్లిష్ లో ఈ వెబ్సైట్ పేరు PeacewithGod.net. TopChrétien.com అనబడే ఫ్రెంచ్ క్రైస్థవ వెబ్సైట్ కూడా ఎరిక్ సెలెరిఎర్ సృష్టించినదే. గత 30 ఏళ్లలో ఈయన బిల్లీ గ్రహం గారితో, బిల్లీ గ్రహం ఏవంజెలికల్ ఆస్సొసియేశన్ (BGEA) తో సన్నిహితంగా ఉండి బిల్లీ గ్రహం గారిని ఆయన ఆత్మీయ తండ్రిగా భావిస్తారు. Joyce Meyer లాంటి ఇతర అంతర్జాతీయ భాగస్వాములతో దేవుడు ఎరిక్ గారి సేవను దైవికంగా కలిపారు.

నా పొరుగువారిని, తోటి విశ్వాసులను ప్రోత్సహించి, వారికి సహాయపడటానికి దేవుడు నాలో ఒక అభిరుచిని ఇచ్చాడు. అందుకే, TopChrétien మరియు Connaitredieu.com సృష్టించిన తరువాత (అర్థం 'దేవుని తెలుసుకోవడం' ఇంగ్లీష్ లో), మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన సేవను ప్రారంభించాలని నా మనస్సులో ఒక అలోచన ఏర్పడింది. అందువల్ల "రోజు కో అద్భుతం" ప్రారంభం అయ్యింది.

ఈ ఆలోచన యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కొలరాడో పర్వతాలలో ప్రార్ధన సమయం నుండి పుట్టింది. పరిశుద్ధాత్మ నాకు
చెప్పినట్లుగా:”ఎరిక్, నా ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తుంది. నేను సజీవుడైన దేవుడు, పిల్లల జీవితాలలో నా ఉనికిని చూపించాలని కోరుకుంటున్నాను.” అద్భుతాలు చేయు దేవునియందు నమ్మకం ఉంచుటకు మనందరికి ప్రోత్సాహము ఎంతో అవసరము. (మార్కు 16:17-20, అపోస్తుల కార్యములు 1:8)

ఆగస్ట్ 2015, "రోజు కో అద్భుతం" ఫ్రెంచ్ లో ప్రారంభించబడింది. ఇప్పుడు ఫ్రెంచ్ భాష మాట్లాడే ప్రపంచంలో 400,000 మంది సభ్యులను కలిగి ఉంది. ఎరిక్ యొక్క హృదయంలో ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలలోనూ ప్రవేశపెట్టటానికి దేవుడు కలుగ చేసాడు!

దేవుడు ఈ ప్రోత్సాహిస్తున్న ఎమైల్స్ ద్వార చేసిన గొప్ప కార్యములను బట్టీ ఆశ్చర్య పదుచున్నాను. నేను ఆయనకు మహిమను ఇస్తాను! ఈ ప్రతి దిన ఆహారము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని మిమ్ములని ఆయన ఎన్నుకున్న ప్రణాలికొలో ప్రవేశపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను.

0aa5074f-signature-eric_06u01s06u01s000000
Eric-photo

ఒక ప్రార్థన.... దేవుడు మీరు కూడా ఊహించని మరొక పరిమాణంలోకి నడిపిస్తాడు.

Eric-WHITE-handtekening-transparant

సజీవంగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు!